Introductie

De Europese Unie heeft des objectifs en matière d’énergie et de climatenergie- en klimaatdoelstellingen bepaald.

Het pakket 2020 bepaalt 3 grote doelstellingen die op Europees niveau moeten worden bereikt:

 • 20% minder uitstoot van broeikasgassen;

 • 20% van het totale energieverbruik uit hernieuwbare energie;

 • 20% meer energie-efficiëntie.

Het Brussels Gewest heeft een aantal promotie- en informatiemaatregelen ingevoerd.

Odoo image et bloc de texte 


De actiepunten, gebaseerd op het principe van de Trias Energetica, zijn:

 1. Het verbruik verminderen door energiebesparingsmaatregelen te implementeren en het gedrag te beïnvloeden: isolatie, energiezuinige apparaten, sensibilisering van de verbruikers, …

 2. Maximaal gebruik van hernieuwbare energie:
  zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, …

 3. Zo efficiënt mogelijk gebruik van het saldo niet-hernieuwbare energie: warmtekrachtkoppelingsinstallaties, efficiënte transportmiddelen, energiezuinige verlichting, hoogrendementsketels, …

Als energieregulator in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd aan BRUGEL een actieve rol toegewezen op dit vlak, voornamelijk in de domeinen:

1. hernieuwbare energie:

 • door het adequate steunniveau voor de productie-installaties voor hernieuwbare energie te analyseren;

 • door de markt van de groenestroomcertificaten te beheren;

 • door de productie-installaties te certificeren en de gecertificeerde installaties te controleren;

 • door de verbruiker te informeren over de oorsprong van de groene stroom die hij verbruikt;

 • door te waken over de goede integratie van de gedecentraliseerde installaties in het net en de markt;

 • door statistieken, adviezen en rapporten te publiceren over de Brusselse markt.

2. energie-efficiëntie:

 • door de bovengenoemde kernpunten uit te voeren voor de warmtekrachtkoppelingsinstallaties op gas.