Lijst van administraties, hulpcentra en organisaties in verband met de productie van groene elektriciteit

  • Energie CommuneEnergie Commune : Voor alle info over hernieuwbare energiebronnen (bestaande technologieën, de installatie die het beste aangepast is aan mijn verbruiksprofiel, premies, statistieken enz.)

  • Homegrade.brussels (groepering van Maison de l'EnergieHet Energiehuis en Centre Urbainde Stadswinkel) : begeleidt particulieren in elke stap van een project met werken rond energie (keuze van technieken, analyse van offertes, productie van groene stroom enz.), helpt bij het invullen van administratieve formaliteiten en biedt een checklist en typebestek aan. Homegrade is ook het informatiepunt voor Prêt vert bruxelloisde Brusselse groene lening.

  • Facilitateur Bâtiment DurableFacilitator Duurzaam Bouwen : Uw project heeft betrekking op een tertiair of flatgebouw? Richt u tot de dienst Facilitator Duurzaam Bouwen van Leefmilieu Brussel. Experts begeleiden u bij elke stap voor de installatie van technologie voor groene energie.

  • Environnement.brusselsLeefmilieu Brussel : Leefmilieu Brussel verstrekt algemene technische informatie over energie en installaties voor de productie van hernieuwbare energie, de voorwaarden voor de primes ÉnergieEnergiepremies en een lijst van installateurs. Leefmilieu Brussel publiceert ook de zonnekart waarmee u een schatting kan maken van de kosten en de opbrengst van een fotovoltaïsche of thermische installatie op uw dak. 

  • Guide du Bâtiment DurableGidsduurzamegebouwen : Voor alle vragen over de verschillende ontwerpstappen kunt u de Gids Duurzame Gebouwen raadplegen. De site biedt ook de zonnekart-tool en de PVcalc-simulator .

  • Edora : De federatie die instaat voor de verdediging van de belangen en de economische vertegenwoordiging van de producenten van hernieuwbare energie in Brussel en Wallonië.  

  • Hub.brussels levert gratis gepersonaliseerde begeleiding aan ondernemers voor alle vragen in verband met het milieu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: type vergunning, plan van de installaties, reglementen inzake lozing van water, afval, lozingen in de lucht, bedrijfsvervoerplan enz.)

  • Bruxeo de interprofessionele werkgeversorganisatie van de social-profit sector voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • EnergiePack : Het EnergiePack geeft kmo’s en social-profitorganisaties gratis professionele steun om hun gebouw energiezuiniger te maken (via Bruxeo, UCM en Comeos).

  • Sibelga : de distributienetbeheerder (DNB) voor het Brussels Gewest.