Verkoop van de groenestroomcertificaten

Als eigenaar van zonnepanelen kent BRUGEL u groenestroomcertificaten (GSC) toe voor de energie die uw installatie heeft geproduceerd.
Maar wist u dat deze certificaten pas een waarde krijgen wanneer ze worden verkocht? Bekijk ons filmpje met alle nuttige informatie om uw groenestroomcertificaten te verkopen. 

 
 
 
 

Onze video, beschikbaar in het Frans of het Nederlands, is voorzien van ondertitels in 3 talen. Om een taal te selecteren, klik op settings van de video (het kleine gekartelde wiel) en selecteer de gewenste ondertitels (Duits, Engels of Frans).

Om uw GSC's te valoriseren, richt u zich tot om het even welke elektriciteitsleverancier die in het Brussels Gewest actief is, of tot een tussenpersoon. Lijst van de kopers van groenestroomcertificaten ». Gelieve er rekening mee te houden dat een GSC-koper bijkomende voorwaarden kan stellen (termijnen, klant zijn, enz.) Energieleveranciers zijn verplicht hun jaarlijkse GSC-quota te halen (zie Quotuminlevering GSC).
Nadat u een prijs en verkoopmodaliteiten met een koper hebt afgesproken, voltooit u de transactie op het extranet*. De uitvoering van een GSC-transactie, van de opdrachtgevende rekening naar de begunstigde rekening (de koper), gebeurt onmiddellijk.

De koper kan dan de overeengekomen betaling verrichten volgens de voorwaarden van het koopcontract.

Let op :

  • BRUGEL komt NIET tussen bij het zoeken van een koper, noch bij de onderhandelingen over de transactiemodaliteiten,

  • De huidige BTW is van toepassing (Zie "Btw of personenbelasting op GSC's" in onze FAQ).

Alleen de rekeninghouder of een van zijn volmachthouders mag transacties uitvoeren.

* Als u dat wenst, kunt u ook het Formulier voor de verkoop van GSC's" gebruiken, het ondertekenen en via fax, e-mail of met de post naar BRUGEL sturen.

BRUGEL publiceert regelmatig de gemiddelde transactieprijs van een groenestroomcertificaat in het Brussels Gewest, op basis van de informatie die het bezit.

 
 

Bron: "Parc de production d'Électricité Verte en Région de Bruxelles-Capitale"“Productiepark groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”.

Eenvoudige gemiddelde prijs: Dit is de gemiddelde prijs per transactie, waarbij elke transactie dezelfde weging heeft.

Gewogen gemiddelde prijs: In dit geval zijn de transacties gewogen volgens hun aantal GSC's. Dit bedrag komt dus overeen met de gemiddelde prijs per transactie, gewogen volgens het aantal GSC's per transactie.

De minimumprijs wordt gewaarborgd door de verplichting voor Elia om GSC's aan te kopen tegen 65 €/GSCverplichting voor Elia om GSC's aan te kopen tegen 65 €/GSC.