Regulatoire saldi

De regulatoire saldi worden bepaald als zijnde het vastgestelde verschil, voor elk van de jaren van de regulatoire periode, tussen, enerzijds, de geraamde kosten die zijn opgenomen in het goedgekeurde budget en de reële gerapporteerde kosten en, anderzijds, de geraamde inkomsten die zijn opgenomen in het goedgekeurde budget en de geregistreerde inkomsten.

Deze saldi worden gedeeltelijk gebruikt voor niet-beheersbare projecten (IT-ontwikkeling in verband met de intelligente meters, versnelde afschrijving van de mechanische elektriciteitsmeters, ...), maar worden ook gereserveerd voor toekomstige projecten (bv. plaatsing van de elektronische en/of intelligente meters, conversie van arm naar rijk gas, …).

Overeenkomstig artikel 9quater van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en artikel 10bis van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd de tariefmethodologie opgesteld overeenkomstig de richtlijnen betreffende de regulatoire saldi en hun bestemming.