Procedure betreffende de goedkeuring van tarieven

Geschiedenis

Brugel heeft op 17 september 2014 de voorstellen van Sibelga ontvangen betreffende de tarieven voor elektriciteit en gas voor de periode 2015-2019.

  • Overeenkomstig de overeengekomen procedure, heeft Brugel op 29 september 2014 een verzoek om bijkomende inlichtingen overgemaakt aan de distributienetbeheerder.Binnen de termijnen bepaald door de methodologieën heeft BRUGEL op 13 november 2014 haar beslissingen om de initiële tariefvoorstellen van SIBELGA te verwerpen goedgekeurd, beslissingen die resulteren uit alle elementen die zijn opgenomen in de initiële tariefvoorstellen en de met de netbeheerder gevoerde besprekingen.

  • De Raad van Bestuur van BRUGEL heeft SIBELGA officieel uitgenodigd om de elementen die het voorwerp uitmaakten van de beslissing tot verwerping van de initiële tariefvoorstellen elektriciteit en gas te komen bespreken op zijn vergadering van 20 november 2014. SIBELGA heeft de uitnodiging van BRUGEL aanvaard en werd gehoord op die datum.

  • Op 28 november 2014 heeft SIBELGA bij BRUGEL zijn aangepaste tariefvoorstellen elektriciteit en gas ingediend.

  • Op 12 december 2014 heeft de Raad van Bestuur van BRUGEL de distributietarieven elektriciteit en gas voor de regulatoire periode 2015-2019 goedgekeurd.

Beslissingen tot verwerping – Initiële tariefvoorstellen