Regulatoire periode 2015-2019

In deze rubriek vindt u alle nuttige informatie en documenten om ons werk met betrekking tot de tarifering te begrijpen.

De regulatoire saldi worden bepaald als zijnde het vastgestelde verschil, voor elk van de jaren van de regulatoire periode, tussen, enerzijds, de geraamde kosten die zijn opgenomen in het goedgekeurde budget en de reële gerapporteerde kosten en, anderzijds, de geraamde inkomsten die zijn opgenomen in het goedgekeurde budget en de...

Geschiedenis Brugel heeft op 17 september 2014 de voorstellen van Sibelga ontvangen betreffende de tarieven voor elektriciteit en gas voor de periode 2015-2019. Overeenkomstig de overeengekomen procedure, heeft Brugel op 29 september 2014 een verzoek om bijkomende inlichtingen overgemaakt aan de distributienetbeheerder.Binnen de termijnen bepaald door de methodologieën heeft BRUGEL...

Om het principe van transparantie te respecteren, heeft BRUGEL in een apart verslag de belangrijkste motiveringen opgenomen voor de wijzigingen, die werden aangebracht ten opzichte van de vorige methodologieën voorgeschreven door de Koninklijke Besluiten van 2 september 2008. Dit document bevat tevens het standpunt van Brugel over de verschillende opmerkingen...

Op basis van de tariefmethodologie die op 1 september 2014 werd goedgekeurd, kon de Brusselse distributienetbeheerder (DNB) zijn tariefvoorstellen uitwerken voor de periode 2015-2019. Op basis van de eerste ex post tariefcontrole van de regulatoire periode 2015-2019 voor het jaar 2015, heeft BRUGEL echter bepaalde vaststellingen kunnen doen (zie beslissing...