De distributietarieven 2015-2019

De distributietarieven die van toepassing zijn voor de periode 2015-2019 worden hieronder weergegeven.

Bepaalde elementen van deze tarieven kunnen worden aangepast in de loop van de regulatoire periode als gevolg van wijzigingen van de kosten gedragen door de netbeheerder SIBELGA (belastingen, wegenisretributies, openbare dienstverplichtingen, transport,…). Deze tarieven worden altijd vooraf goedgekeurd door BRUGEL.

Niet-periodieke tarieven

Tarieven voor het gebruik van het net

Toepassingsvoorwaarden voor de tarieven

Vergoedingen

De ordonnanties van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten een gebruiker van het distributienet toe om een dagelijkse vergoeding te vragen, in geval van een stroom- of gasonderbreking, aan zijn leverancier of de distributiebeheerder. BRUGEL publiceert de geïndexeerde bedragen voor het jaar 2022. Zie de voorwaarden om een schadevergoeding te vragen.