Regulatoire periode 2020-2024 

In deze rubriek vindt u alle nuttige informatie en documenten om ons werk met betrekking tot de tarifering te begrijpen.

De regulatoire saldi worden bepaald als zijnde het vastgestelde verschil, voor elk van de jaren van de regulatoire periode, tussen, enerzijds, de geraamde kosten die zijn opgenomen in het goedgekeurde budget en de reële gerapporteerde kosten en, anderzijds, de geraamde inkomsten die zijn opgenomen in het goedgekeurde budget en de...

Na het overleg met de distributienetbeheerder en de officiële consultatie heeft BRUGEL op 7 maart 2019 de beslissingen betreffende de tariefmethodologieën elektriciteit en gas goedgekeurd, die van kracht zullen zijn tijdens de regulatoire periode 2020-2024. Deze beslissingen werden genomen in overeenstemming met de toepassing van artikel 9quater van de ordonnantie...

BRUGEL heeft op 18 september 2019 de voorstellen van Sibelga ontvangen betreffende de tarieven voor "elektriciteit" en "gas" voor de periode 2020-2024. Overeenkomstig de overeengekomen procedure, heeft Brugel op 2 october 2019 een verzoek om bijkomende inlichtingen overgemaakt aan de distributienetbeheerder. Binnen de termijnen bepaald door de methodologieën heeft BRUGEL...

Procedure voor de goedkeuring van de methodologieën De tweede regulatoire periode zal betrekking hebben op de distributietarieven van 2020 tot 2024. In dit kader en in overleg met alle spelers zal BRUGEL tegen begin 2019 een nieuwe tariefmethodologie voorstellen. voorbereiding van het project van tariefmethodologie Uitwerking van de tariefmethodologie Accord...