Procedure voor de goedkeuring van de methodologieën

Op basis van de tariefmethodologie die op 1 september 2014 werd goedgekeurd, kon de Brusselse distributienetbeheerder (DNB) zijn tariefvoorstellen uitwerken voor de periode 2015-2019.

Op basis van de eerste ex post tariefcontrole van de regulatoire periode 2015-2019 voor het jaar 2015, heeft BRUGEL echter bepaalde vaststellingen kunnen doen (zie beslissing 331).

BRUGEL wilde dan ook aanpassingen voorstellen om een tariefaanpassing vanaf 2017 mogelijk te maken, zonder de fundamentele principes van deze methodologie in het gedrang te brengen of de bestaande tekst grondig te herzien.

Hierna vindt u de documenten met betrekking tot de aanpassing van de methodologieën die werden opgesteld door BRUGEL volgens een procedure bepaald in onderling akkoord met de netbeheerder en die onderworpen werden aan de officiële consultatie van de Raad van Gebruikers (voor de historiek van de procedure verwijzen we naar beslissing 36).