Wie contacteren in geval van een probleem/geschil?

Bent u een Brusselse consument en vermoedt u een fout in de meteropname, werden uw meters zonder voorafgaande verwittiging verzegeld, wilt u het statuut van ‘beschermde afnemer’ aanvragen, lijkt het bedrag van de factuur van Sibelga voor de plaatsing van een nieuwe meter u buitensporig… en weet u niet tot wie u zich moet richten?  

U kunt zich meer bepaald richten tot: 

1. Uw energieleverancier :

 • Als u meer informatie wenst over uw energiecontract, uw facturen enz.

2. De distributienetbeheerder (Sibelga)

 •  Als u het statuut van beschermde afnemer wilt verkrijgen.

 • Als u vragen hebt over uw aansluiting enz.

3. BRUGEL : 

 • Als u meer informatie wenst over uw rechten en plichten.

 • Als u wilt genieten van het statuut van beschermde afnemer.

 • Als u zich benadeeld voelt door een beslissing van Brugel, een raadpleging of een voorstel van beslissing en dit opnieuw wilt laten onderzoeken. Opgelet: Een klacht heeft geen opschortende werking;

 • Als de partij tegen wie de klacht gericht is, weigert om de beslissing van de Geschillendienst uit te voeren;

 • Als u de tarieven voor elektriciteits- en gasdistributie betwist;

 • enz…

De beslissingen van Brugel worden gepubliceerd op de site van Brugel, met respect voor de vertrouwelijke en/of commercieel gevoelige gegevens. U kunt ze raadplegen in de rubriek « Jurisprudentie ».

4. Geschillendienst :

 • als u een onopgelost geschil hebt met uw energieleverancier, de distributienetbeheerder of het Brussels Instituut voor Milieubeheer en als dit geschil betrekking heeft op de toepassing van de elektriciteits- en gasordonnanties, hun uitvoeringsbesluiten en/of technische reglementen.

  Opmerking: de beslissingen van de Geschillendienst zijn bindend.

5. Federale Ombudsdienst voor Energie >>>>

 • als u geconfronteerd wordt met een facturatieprobleem en geen genoegdoening hebt verkregen bij de partij tegen wie de klacht gericht is;

 • in geval van niet-naleving van uw contractuele rechten,

 • in geval van inbreuk op de federale wetgeving,

 • in geval van niet-naleving van het Akkoord ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ en de gedragscode voor de ‘verkoop buiten de onderneming’ en de ‘verkoop op afstand’. 

  Opmerking: de aanbevelingen van de federale Ombudsmannen zijn niet bindend.