De bevoegde Diensten inzake energie

In deze rubriek vindt u de lijst van de federale en gewestelijke diensten die bevoegd zijn inzake Energie.

Voor de federale overheid :

  • de Ombudsdienst voor EnergieOmbudsdienst voor Energie;

  • de FOD Economie, Kmo, Middenstand en Energie, en in het bijzonder:

    • de Algemene Directie Economische Inspectie,

    • de Algemene Directie Energie,

  • de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, « CREG ».

Voor het Vlaamse Gewest : de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt, « VREG ».

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : de Brusselse Reguleringscommissie voor Gas en Elektriciteit, ‘BRUGEL’, en de Geschillendienst opgericht binnen BRUGEL.

Voor het Waalse Gewest : de Commission Wallonne pour l’Energie,« CWaPE » genoemd, en de Service régional de médiation de l’énergie, « SRME », opgericht binnen de CWaPE.