Mijn verplichtingen als leverancier

Eens u uw leveringsvergunning hebt, moet u bepaalde verplichtingen nakomen:

  1. Elke leverancier moet uiterlijk op 31 mei van elk jaar een gedetailleerd verslag bezorgen over de wijze waarop hij tijdens het voorbije jaar de toekenningscriteria (opgenomen in hoofdstuk 2 van het besluit) heeft nageleefd.

  2. Elke leverancier moet BRUGEL binnen de vijftien dagen op de hoogte brengen van elke wijziging van zijn statuten.

  3. Elke controlewijziging, fusie of splitsing waarbij de leverancier betrokken is, alsook iedere andere gebeurtenis die gevolgen heeft voor de naleving van de toekenningscriteria, moet binnen de drie werkdagen worden gemeld aan BRUGEL.

  4. Elke leverancier moet aan BRUGEL (ten laatste op 31 maart van elk jaar) de gegevens meedelen die BRUGEL opvraagt en die betrekking hebben op het energieverbruik van zijn Brusselse klanten tijdens het voorgaande jaar.

Meer info: price@brugel.brussels.

Zie ook onze "Gids voor de interpretatie van de openbare dienstverplichtingen van de leveranciers."

Télécharger Download