Einde van de volledige compensatie

Nu de lancering van MIG 6* is aangekondigd (zie le communiqué de pressepersbericht van Atrias), zal het einde van de compensatie voor eigenaars van fotovoltaïsche panelen in november 2021 een feit zijn.

Terwijl sinds begin 2020 het deel " netwerkkosten" van de elektriciteitsfactuur niet langer wordt gecompenseerd voor productie-installaties met een capaciteit van minder dan 5 kW, zal ook het energiedeel, het zogenaamde "commodity"-deel, niet langer worden gecompenseerd.

Daar waar het stopzetten van de compensatie voor het netwerkkostengedeelte de exclusieve verantwoordelijkheid van de regulator was, valt het stopzetten van de compensatie voor het energiegedeelte onder de verantwoordelijkheid van de regering en is dit wettelijk gebaseerd op het besluit inzake groene elektriciteit.

Wat is het compensatieprincipe?

Volgens dit principe, geldig voor installaties van 5 kW of minder, geniet u van de compensatie tussen de afgenomen en de op het net geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit, waarbij het verschil tussen de twee meterstanden wordt berekend. Bij de facturatie zal de hoeveelheid op het net geïnjecteerde elektriciteit worden afgetrokken.

Wat is de impact op mijn energierekening?

Dit einde van de volledige compensatie zal een invloed hebben op uw factuur. Voortaan betaalt u uw elektriciteit op de traditionele manier, tegen de volledige kostprijs, en kunt u uw geïnjecteerde elektriciteit valoriseren door deze te verkopen aan een elektriciteitsleverancier (of aan eventuele aggregatoren).

En wat nu?

Aangezien alle kosten (distributie, transport en energiekosten) nu recht evenredig zijn met de hoeveelheid afgenomen elektriciteit, kunt u uw eindafrekening beïnvloeden door de hoeveelheid afgenomen elektriciteit te verminderen. Hoe? Door uw verbruik 's avonds en 's nachts te verminderen en door te proberen uw verbruik en uw productie in real time te synchroniseren. Het principe is eenvoudig: wanneer de zon energie produceert, wordt het verbruikt. Meer informatie over

Meer informatie over het verhogen van uw eigen verbruik vindt u in de paragraaf « adaptez votre consommationPas uw gebruik aan » of in het artikel "Comment rentabiliser au maximum l’électricité produite par mes panneaux photovoltaïques ?Hoe haal ik het maximum uit de elektriciteit die mijn zonnepanelen produceren?".

Afhankelijk van het verbruiksprofiel van elk individu kan het interessant zijn bepaalde gewoonten te veranderen, van tarief te veranderen (enkel- of tweemaandelijks) en/of van leverancier te veranderen (zie ons Brusim-instrument).

Een bijkomende meteropname

Om een einde te stellen aan het compensatieprincipe, start er vanaf midden september 2021 een uitzonderlijke meteropname, zelfs wanneer in uw gemeente de jaarlijkse meteropname net werd uitgevoerd. Dit zal worden uitgevoerd door SibelgaSibelga.

Indien u afwezig bent, wordt er een bericht achtergelaten met de vraag om uw meterstanden mee te delen aan Sibelga. Zonder meteropname worden de meterstanden voor de afname en injectie geraamd. 

Verkoop van de aan het net geleverde elektriciteit

Nu u niet langer profiteert van de compensatie, kunt u het overschot aan elektriciteit dat in het net is geïnjecteerd, valoriseren door het te verkopen aan een elektriciteitsleverancier (of aan eventuele aggregators).

De in het net ingevoerde elektriciteit zal door de leveranciers (of eventuele aggregators) worden gekocht tegen de prijs van het energieonderdeel (d.w.z. exclusief netwerktarieven, belastingen, enz.). Deze prijs kan variëren naar gelang van de marktevolutie en de strategie van de kopers.

Als u een installatie hebt met een vermogen van 10 kVA of minder en u geen btw-nummer hebt, bent u niet onderworpen aan de btw-verplichtingen om uw overproductie te verkopen. Een eenvoudig factureringssysteem kan worden opgezet door de leverancier aan wie u uw geïnjecteerde elektriciteit verkoopt.

Neem contact op met uw energieleverancier voor meer informatie.

Groenestroomcertificaten

Er verandert niets, want de groenestroomcertificaten worden berekend op basis van de productie van groene elektriciteit en deze steunmaatregel wordt in het Brussels Gewest gehandhaafd.

De eigenaars van installaties blijven dus genieten van groenestroomcertificaten voor de elektriciteitsproductie gedurende de volledige periode waarin ze er recht op hebben.

Het systeem blijft gekalibreerd om een rendement van 7 jaar te garanderen voor elke investering in fotovoltaïsche energie, dankzij de groene certificaten die tijdens de eerste 10 productiejaren worden toegekend.

Bovendien is het einde van de compensatie reeds verscheidene jaren ingebouwd in de berekening die in onze voorstellen voor de vermenigvuldigingscoëfficiënten wordt gebruikt.


* De MIG6 is het geheel van regels en normen voor de uitwisseling van gegevens tussen de DNB en de leveranciers.


Al onze mededelingen over dit onderwerp

Note d'informationInformatie nota over deze beslissing die een opsplitsing in twee factureringsperiodes impliceert.

Communiqué de pressePersbericht van 15/07/2019 : BRUGEL kondigt de stopzetting van het compensatieprincipe op het deel ‘netkosten’ vanaf 1 januari 2020 aan

Internetpagina : Einde van de compensatie voor het gedeelte "netwerkkosten"

Artikel van 9/12/2019 : Antwoorden op de meest gestelde vragen over het einde van de compensatie voor het gedeelte "netwerkkosten"

Artikel van 1/03/2018 : Verduidelijkingen over de verkeerd begrepen/foutieve informatie over het einde van de compensatie op het deel "netwerkkosten" 

Persbericht van 9/02/2018 : Beslissing ten gunste van BRUGEL in het kader van het beroep van TPCV tegen de tariefmethodologie elektriciteit