Einde van de compensatie voor het gedeelte "netwerkkosten"

Note d'informationInformatie nota over deze beslissing die een opsplitsing in twee factureringsperiodes impliceert.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het gedeelte "netkosten" van de elektriciteitsrekening niet langer gecompenseerd voor productie-installaties met een capaciteit van minder dan 5 kW. De betrokken prosumenten zullen dus het nettarief betalen voor alle elektriciteit die zij afnemen. Voor deze installaties minder dan 5 kW blijft de compensatie wel van toepassing voor het energiegedeelte, de zogenaamde “commodity", tot de eventuele aanpassing van het groenestroom-besluit dat op dit gedeelte van toepassing is (zie het communiqué de pressepersbericht ).

Doelstelling van het einde van de compensatie

  • Maak een einde aan discriminatie en behandel de verbruikers rechtvaardig. In een compensatieregeling worden "traditionele" consumenten gediscrimineerd ten opzichte van "prosumenten" in verhouding tot de kosten van het distributienet, aangezien "prosumenten" alleen aan deze kosten bijdragen vanwege de netto hoeveelheid energie die wordt afgenomen (na compensatie), ook al gebruiken zij het distributienet voor alle bruto-hoeveelheden die worden afgenomen;

  • het behoud en de ontwikkeling van het net garanderen;

  • de prosumers aanzetten meer te verbruiken tijdens de zonuren.

Wat is het compensatieprincipe?

Geldig voor installaties van 5 kW of minder, het principe is dat u geniet van de compensatie tussen de afgenomen en de op het net geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit, waarbij het verschil tussen de twee meterstanden wordt berekend. Bij de facturering zal de hoeveelheid op het net geïnjecteerde elektriciteit worden afgetrokken.

Wat is de impact op mijn energierekening?

Dit einde van de compensatie op het deel "netkosten" zal een impact hebben op uw factuur. U betaalt dus het nettarief voor alle elektriciteit die jij afnemen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden met cijfers.

En wat nu?

Aangezien de distributie- en transportkosten nu recht evenredig zijn met de hoeveelheid afgenomen elektriciteit, kunt u uw eindafrekening beïnvloeden door de hoeveelheid afgenomen elektriciteit te verminderen. Hoe? Door uw verbruik 's avonds en 's nachts te verminderen en door te proberen uw verbruik en uw productie in real time te synchroniseren. Het principe is eenvoudig: het is wanneer de zon energie produceert dat het wordt verbruikt. Meer informatie over augmenter votre autoconsommationhet verogen van uw eigen verbruik vindt u in de paragraaf "Pas uw gebruik aan".

Eigen verbruik en zelfvoorziening

Het percentage  eigen verbruik vertegenwoordigt het percentage eigen energieverbruik in verhouding tot de geproduceerde energie. Hier wordt de zelf verbruikte energie vergeleken met de productie van uw installatie (Eigen verbruik = FV-productie eigen verbruik / Totale productie).
Voorbeeld: een percentage eigen verbruik van 53% betekent dat de prosumer 53% van zijn zonneproductie heeft verbruikt. De rest (47%) is geïnjecteerd op het net.

Het percentage zelfvoorziening verwijst naar het percentage eigen energieverbruik in verhouding tot de totale elektriciteitsbehoefte. Hier wordt de zelf verbruikte energie vergeleken met het verbruik bij u thuis. Het percentage zelfvoorziening is de autonomiegraad ten opzichte van het net. Hoe hoger deze is, hoe meer de prosumer zijn eigen stroom verbruikt (Zelfvoorziening = FV-productie eigen verbruik / Totaal verbruik).
Voorbeeld: een autonomiegraad van 30% houdt in dat de prosumer dankzij zonne-energie instaat voor 30% van zijn elektriciteitsverbruik (in kWh). De rest (70%) moet hij op het net aankopen.

Zie ook ons artikel van december 2019 en ons artikel van maart 2018 over het einde van het einde van de compensatie