undefined

U heeft betalingsproblemen?


- Neem contact op met uw energieleverancier en vraag of hij u een aangepast betalingsplan kan aanbieden.

Als u betalingsmoeilijkheden ondervindt met betrekking tot uw elektriciteits- en gasrekeningen, kunt u contact opnemen met uw energieleverancier om een geschikt betalingsplan aan te vragen. Het is in hun belang om samen met u naar oplossingen te zoeken.

Wilt u begeleid worden in dit proces? Aarzel zeker niet om  uw OCMW of een schuldbemiddelingsdienstom hulp te vragen. Zij zullen ter hulp schieten om met uw leverancier een passend afbetalingsplan te negotiëren.

U heeft een betalingsherinnering op een ingebrekestelling ontvangen?

- Activeer het statuut van beschermde klant.


Dit statuut beschermt u tegen het risico van afsluiting en laat u toe te genieten van het specifieke sociale tarief om door het verlagen van uw facturen  u in de gelegenheid te stellen de schuld aan uw commerciële leverancier af te lossen op basis van een afgesproken afbetalingsplan. 

U kunt al van het statuut van beschermde klant genieten vanaf de ontvangst van een betalingsherinnering of een ingebrekestelling en dit indien u een bepaald inkomensplafond niet overschrijdt (deze plafonds zijn aanzienlijk verhoogd).

Meer informatie over dit statuut.

Overweeg ook om


- Nieuwe consumptiegewoonten aan te nemen.

Bent u op zoek naar eenvoudige tips en adviezen om uw energiefactuur te verlagen?

Door uw verbruik aan te passen en nieuwe gewoonten aan te nemen, kunt u uw energieverbruik thuis al aanzienlijk doen verminderen.

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u 20 oplossingen om uw verbruik te verlagen.

- Controleer of u in aanmerking komt voor een sociaal tarief.

Het sociaal tarief is een federale maatregel om personen of gezinnen die tot bepaalde categorieën van rechthebbenden behoren, te helpen bij het betalen van hun energiefactuur.
Het betreft een voordelig tarief voor elektriciteit en aardgas en is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of netbeheerder.

Wie kan van het sociaal tarief genieten?

Gezinnen met een leefloon, met een tegemoetkoming voor personen met een handicap, met een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, huurders van een sociaal appartement, enz.

Meer informatie

- Vraag je OCMW om hulp

Komt u niet in aanmerking voor het statuut van beschermde klant? Neem gerust contact op met uw OCMW.

Zij beschikken over specifieke budgetten om ALLE gezinnen te helpen die door de stijgende energieprijzen worden getroffen.

Het OCMW kan u ook helpen bij het regelen van uw schuld.

- Uw woning te renoveren

Het Brussels Gewest heeft financiële steun voorzien om de isolatie van uw woning te verbeteren en zo uw elektriciteits- en gasfactuur te verlagen.

Met de Ecoreno-lening en de Renolution-premies kunt u de renovatie van uw woning goedkoper bekostigen.

Alle voorwaarden vindt u op de website van Renolution.

Ter antwoord op deze ongekende crisis heeft de overheid maatregelen genomen.

Op onze website vindt u een overzicht van de verschillende maatregelen die de gewestelijke en federale overheden hebben genomen om de invloed van de stijging van de energieprijzen voor zowel gezinnen als kleine ondernemingen te beperken.

Samengevat - Waar hulp te verkrijgen?

 1. Bij BRUGEL om het statuut van beschermde klant te krijgen
  BRUGEL kent het statuut toe aan alle Brusselse gezinnen die een betalingsherinnering of een ingebrekestelling hebben ontvangen en die een bepaald inkomensplafond niet overschrijden..

 2. Bij het OCMW of de energiecel van uw gemeente
  De OCMW’s beschikken over specifieke budgetten om alle gezinnen te helpen die door de stijgende energieprijzen worden getroffen.
  De energiecel is er voor alle inwoners van een gemeente die energiefacturen moeten betalen (gas, elektriciteit, water). De energiecel geeft advies, informatie en indien nodig begeleiding.

 3. Ontdek met Renolution
   hoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest u kan helpen bij uw renovatie door tot 50% van uw isolatie- en renovatiewerken voor hun rekening te nemen.

 4. Via Infor GasElek
  Deze gratis en onafhankelijke dienst, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan u helpen om de beschikbare aanbiedingen te vergelijken, maar kan u ook wegwijs maken in de bestaande sociale maatregelen of consumentenrechten.
  De dienst is beschikbaar voor alle Brusselse consumenten - particulieren en professionals.

 5. Via het steunpunt SocialEnergie van de FdSS.
  SocialEnergie is het steunpunt inzake energie en water voor maatschappelijk werkers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op de website van SocialEnergie (www.socialenergie.be) is alle informatie te vinden over de opdrachten, werkzaamheden en expertises van het steunpunt maar ook een specifieke website voor alle vragen over energiefacturen (www.energiesteun.brussels).

 6. Via Homegrade
  Advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het centrum is er voor alle gezinnen, huurders en eigenaars die de kwaliteit van hun woning willen verbeteren. Homegrade kan u ook begeleiden voor de premies.

 7. Via schuldbemiddelingsdiensten
  Bij financiële moeilijkheden of schulden kunnen Brusselse gezinnen contact opnemen met een erkende schuldbemiddelingsdienst die hen zal helpen om een oplossing te vinden.

 8. Via 1819.brussels1819.brussels
  Voor Brusselse ondernemers en bedrijven heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een compenserende energiepremie ingevoerd. Deze kan tot 30% van de meerkosten voor gas en elektriciteit dekken die de Brusselse bedrijven in 2022 hebben moeten dragen in vergelijking met 2021.

Een initiatief van