Valorisatie van de geproduceerde elektriciteit

De geproduceerde elektriciteit wordt ofwel onmiddellijk verbruikt of op het net geïnjecteerd.
 

Eigen verbruik :

De groene stroom voor eigen verbruik stelt een eigenaar in staat om een deel van zijn energiebehoefte te dekken met zijn eigen productie.

Het eigen verbruik vermindert dus de hoeveelheid elektriciteit die wordt afgenomen van het net, zodat men dankzij een lagere energiefactuur kan besparen.

Odoo image et bloc de texteOdoo image et bloc de texte

Injectie:

De geproduceerde elektriciteit die niet onmiddellijk door de consument wordt verbruikt, wordt op het net geïnjecteerd. De injectie wordt hetzij verkocht, hetzij gevaloriseerd via het compensatieprincipe.

De injectie wordt digitaal gemeten door de bidirectionele meter A+A- van Sibelga.

De meter van Sibelga meet namelijk de injectie- en afnamestromen die noodzakelijk zijn voor de facturatie bij de energieleverancier.


1. Verkoop van de geïnjecteerde elektriciteit : De installaties die geen compensatie ontvangen, kunnen de geïnjecteerde overtollige elektriciteit valoriseren door ze te verkopen aan een elektriciteitsleverancier (of aan eventuele aggregatoren).

Praktische modaliteiten :

De geïnjecteerde elektriciteit zal worden gekocht door de leveranciers (of de eventuele aggregatoren) tegen de zuivere energieprijs (dus zonder nettarieven, belastingen enz.).Deze prijs kan variëren volgens de evolutie van de markt en de strategie van de kopers.

Indien u een installatie hebt met een vermogen dat gelijk is aan of lager dan 10 kVA en u geen btw-nummer hebt, bent u niet onderworpen aan de btw-verplichtingen om uw overtollige productie te verkopen. De leverancier aan wie u uw geïnjecteerde elektriciteit verkoopt, kan een eenvoudig facturatiesysteem toepassen.

Indien u een installatie hebt met een vermogen van meer dan 10 kVA of u al een btw-nummer hebt, bent u verplicht om een factuur op te maken voor de verkoop van de geïnjecteerde elektriciteit. U bent dus onderworpen aan de geldende btw-verplichtingen (zie FAQ 13).

Compensatieprincipe (alleen geldig voor installaties ≤ 5 kVA): Dit principe geldt voor de installaties voor de productie van groene stroom voor zover er een bidirectionele meter is geïnstalleerd.Het principe is dat u profiteert van de compensatie tussen afgenomen en de op het net geïnjecteerde hoeveelheid elektriciteit, waarbij het verschil tussen de twee meterstanden wordt berekend. Bij de facturering zal de hoeveelheid op het net geïnjecteerde elektriciteit worden afgetrokken.

Het einde van het compensatieprincipe op het deel "netkosten" is gepland voor 1 januari 2020. Hier vindt u alle nuttige informatie over dit gedeeltelijke einde van de compensatie.

De compensatie blijft evenwel van toepassing voor het energieluik, het zogenaamde ‘commodity’-deel, tot het besluit groene elektriciteit dat dit deel regelt eventueel aangepast wordt.

Groenestroomcertificaten:

De berekening van Groenestroomcertificaten is gebaseerd op de productie.
U kan meer informatie vinden op de pagina "mechanisme van de groenestroomcertificaten"