18 oktober, 2023

Naar aanleiding van de in september gepubliceerde voorstel van BRUGEL betreffende de steunniveaus die worden toegepast op fotovoltaïsche installaties, werd zojuist een besluit uitgevaardigd waarin de aanpassing van de steunniveaus wordt bevestigd.

Let op: er zijn verschillende data van inwerkingtreding, afhankelijk van de vermogenscategorie en type.

Nieuwe toekenningsgraad voor fotovoltaïsche energie:

Nieuwe toekenningsgraad voor BIPV:Ter herinnering: de nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten gelden alleen voor nieuwe installaties.


gedetailleerde informatie op deze  paginapagina