De stappen om van leverancier te veranderen

1. De eerste stap is om uw EAN codes te noteren. Een EAN code bestaat uit 18 cijfers en bevat allerlei informatie over een bepaald leveringspunt. U hebt dus een EAN code voor uw elektriciteitsmeter en een andere EAN code voor uw gasmeter.

  • Bent u niet van plan om te verhuizen, dan neemt u uw laatste energiefactuur. Daarin kunt u uw EAN codes terugvinden. Verhuist u, dan vraagt u uw EAN codes gewoon aan de vorige bewoner van uw nieuwe woonst.

  • Verhuist u in een nieuwe woning, belt u Sibelga op 02/549 41 00 - de distributienet-beheerder in de Brusselse Regio - om de EAN codes van de nieuwe woning te krijgen.

  • Vindt u de codes echter niet terug, dan kunt u het klantenonthaal van SibelgaSibelga op 02/549 41 00. Zij kunnen u verder helpen aan de hand van uw meternummer en/of adres.

2. Neem uw laatste jaarlijkse factuur waarin het overzicht staat van uw 3 laatste verbruiksjaren. U hebt uw jaarlijkse verbruik nodig en ook het tarief dat op u van toepassing is: gewoon tarief, dag/nacht, uitsluitend nacht of sociaal. Deze inlichtingen staan in de rubriek “Facturatiegegevens” op uw jaarlijkse factuur. 

3. Met uw EAN codes, uw jaarlijkse verbruik en uw tarief, vergelijk de prijzen van de verschillende leveranciers met de simulator an BRUGEL. Voor individuele raadgeving per telefoon of op afspraak, gelieve contact op te nemen met InforGazElec, een informatiedienst over energie voor het grote publiek.

4. Neem vervolgens contact op met de leveranciers die u bevallen. Deel al uw gegevens mee en vraag hen om voor u een offerte op te stellen. Wij raden potentiële klanten aan om een schriftelijke aanvraag te doen naar een offerte bij de leveranciers. Wij raden ze ook aan om een kopie van hun aanvraag en van het antwoord van de leverancier te bewaren.

5. Wanneer u uw keuze hebt gemaakt, zal de leverancier u een contract. versturen. Lees het contract met aandacht. Lees eerst de rubrieken van deze site Mijn rechten kennen en Mijn factuur begrijpen , voor u uw contract tekent. InforGazElec (zie hierboven) kan ook uw vragen betreffende uw contract beantwoorden.

6. Nadat u een contract hebt ondertekend, zal de leverancier van uw keuze contact opnemen met SibelgaSibelga Hij staat in voor de meteropneming van de gas -en elektriciteitsmeters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sibelgaagenten zullen dus bij u thuis komen en de stand van uw gas en elektriciteitsmeters opnemen.

7. Uw vroegere leverancier zal u een afsluitende factuur opsturen (vermits uw contract afloopt).. 

8. Ten vroegste een maand na de ondertekening van het contract zal uw nieuwe leverancier u energie beginnen te leveren en te factureren. Het leveren van energie naar uw woning wordt niet onderbroken door het veranderen van leverancier.


Indien u verder hulp of begeleiding nodig heeft, gelieve contact op te nemen met InforGazElec, de informatie dienst van het Brussels Gewest voor klanten met privé-verbruik