Mijn leveringscontract beëindigen

De huishoudelijke afnemer of de K.M.O. heeft het recht om op elk ogenblik en zonder schadevergoeding een overeenkomst zowel van bepaalde duur als van onbepaalde duur te beëindigen mits hij een opzegtermijn van één maand naleeft.

In het geval dat u deze opzegtermijn niet respecteert, heeft uw leverancier het recht om schadevergoedingen te vorderen wegens schending van de algemene voorwaarden van het contract dat u met hem ondertekend heeft.

In geval van problemen, bezoek onze afdeling "klacht indienen".

Waarschuwing: in een geliberaliseerde markt is er geen levering van energie zonder contract. 

Bezoek onze sectie "Veranderen van leverancier"  voor meer informatie.