De distributietarieven 2020-2024

De distributietarieven die van toepassing zijn voor de periode 2020-2024 worden hieronder weergegeven.

Bepaalde elementen van deze tarieven kunnen worden aangepast in de loop van de regulatoire periode als gevolg van wijzigingen van de kosten gedragen door de netbeheerder SIBELGA (belastingen, wegenisretributies, openbare dienstverplichtingen, transport,…). Deze tarieven worden altijd vooraf  goedgekeurd door BRUGEL.

Definitie van de verschillende categorieën:

Type A: Deelnemers krijgen elektriciteit die wordt opgewekt in het gebouw waar zij wonen
Type B: De deelnemers krijgen stroom via dezelfde LS-transformatiecabine
Type C: De deelnemers krijgen stroom via dezelfde "Elia"-post
Type D: De deelnemers krijgen stroom via verschillende "Elia"-posten

Vergoedingen

De ordonnanties van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laten een gebruiker van het distributienet toe om een dagelijkse vergoeding te vragen, in geval van een stroom- of gasonderbreking, aan zijn leverancier of de distributiebeheerder. BRUGEL publiceert de geïndexeerde bedragen voor het jaar 2024. Zie de voorwaarden om een schadevergoeding te vragen.