Newsletter 1/12/2017

Ontdek onze laatste nieuwsbrief, met onze recent gepubliceerde documenten. In deze editie vinden jullie onze advies 249, 250 en 251 terug. Deze adviezen hebben betrekking op de investeringsplannen van de distributienetbeheerder (adviezen 249 en 251) en van de transmissienetbeheerder (advies 250). Onze beslissingen 55bis en 54bis betreffende de tariefsaldi gerapporteerd door de netbeheerder SIBELGA zijn eveneens terug te vinden in deze nieuwsbrief.

http://mailchi.mp/brugel/brugel-lettre-dinformation-01122017

http://mailchi.mp/brugel.brussels/brugel-nieuwsbrief