Vermenigvuldigingscoëfficiënten die op fotovoltaïsche installaties zijn toegepast

31 augustus, 2020

In september worden jaarlijks de vermenigvuldigingscoëfficiënten nagerekend die toegepast zijn op fotovoltaïsche installaties. Deze dienen als basis om een forfaitair rendement te handhaven van 7 jaar voor deze installaties.

Ingevolge de volledige rentabiliteitsberekening (voir notre proposition 25zie ons voorstel 25) stelt BRUGEL de volgende toekenningsgraden voor die een eenvoudige terugwintijd van 7 jaar mogelijk maken:

Vermogenscategorie [kWp]≤ 5]5-36]]36-100]]100-250]> 250
Toekenningsgraad [GSC/MWh]2,42,41,91,61,3

In vergelijking met de huidige steunniveaus betekenen de voorgestelde steunniveaus een daling van respectievelijk 20% voor de laagste vermogenscategorie en 46% voor de hoogste. Dat kan aanzienlijk lijken maar daar staat tegenover dat de steunniveaus sinds augustus 2013 nooit verlaagd zijn.

De nieuwe steunniveaus zouden zowel kleine installaties van particulieren als grote bedrijfsinstallaties een rentabiliteit kunnen bieden die groot genoeg is om investeringen te promoten, maar zonder deze installaties te winstgevend te maken.

Deze nieuwe steunregeling voor fotovoltaïsche energie wordt op 1 januari 2021 van kracht.

Ter herinnering: de nieuwe vermenigvuldigingscoëfficiënten gelden alleen voor nieuwe installaties.