25 mei, 2020

Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, nauw samengewerkt met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om oplossingen te vinden voor de Brusselse consumenten die moeilijkheden ondervinden om hun elektriciteits- en gasfacturen te betalen. Daarom heeft BRUGEL aanbevolen om het statuut van beschermde klant tijdelijk uit te breiden naar nieuwe categorieën van huishoudens.

Om de Brusselse consumenten die financiële moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de gezondheidscrisis te ondersteunen, heeft BRUGEL een reeks sociale en economische analyses uitgevoerd waarbij zij de verschillende spelers op de energiemarkt heeft geraadpleegd. De regulator heeft samen met het kabinet van de Minister van Energie gewerkt om een gerichte oplossing te vinden die de Brusselse huishoudens en kleine zelfstandigen rechtstreeks zou kunnen helpen.

Op woensdag 20 mei 2020 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onze aanbeveling opgevolgd en een nieuw besluit goedgekeurd dat toelaat het statuut van beschermde klant uit te breiden tot nieuwe categorieën van huishoudens.

Concreet zal het statuut van beschermde klant worden uitgebreid en toegekend worden aan Brusselaars die van hun energieleverancier een ingebrekestelling hebben ontvangen en tussen 1 februari 2020 en 31 december 2020 minstens 14 dagen in tijdelijke werkloosheid gesteld waren of zijn. Het statuut kan ook toegekend worden aan zelfstandigen die gebruik hebben gemaakt of nog steeds gebruik maken van het overbruggingsrecht. Dankzij het statuut kunnen zij gedurende een jaar na de toekenningsdatum het sociaal tarief genieten en zo tijdelijk de invorderingsprocedure van hun commerciële leverancier vermijden. Het statuut biedt ook bescherming tegen afsluiting.

« Als regulator is het belangrijk dat we de Brusselse consument in deze crisisperiode ondersteunen. Daarom hebben we gewerkt aan een gemakkelijk te implementeren oplossing die tegelijkertijd de sociale impact maximaliseert. Aangezien het statuut van beschermde klant reeds bestond, leek het ons evident gebruik te maken van dat mechanisme om de Brusselaars te ondersteunen. » Thibaut Georgin, voorzitter van BRUGEL.

Hoe het statuut van beschermde klant in het kader van Covid-19 aanvragen?
Elke Brusselse huishoudelijke afnemer die schulden heeft bij zijn huidige energieleverancier kan het statuut van beschermde klant in het kader van Covid-19 aanvragen via het onlineformulier op de BRUGEL website of via het papieren formulier dat hij samen met de door zijn energieleverancier verstuurde ingebrekestelling zal ontvangen.