01 maart, 2018

Tijdens de voorbije maanden hebben de verschillende evoluties over het principe van compensatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaatsgevonden. Deze evoluties hebben geleid tot veel vragen en opmerkingen van bepaalde producenten van groene elektriciteit. BRUGEL wil deze onzekerheden uit de wereld helpen en alle noodzakelijke verduidelijkingen geven over de verkeerd begrepen/foutieve informatie.

Het eind van de compensatie is voorzien in 2020 in de toepassing van MIG6 (lees ons persbericht van 28/02/2018). De prosumer zal, op dit ogenblik, voor alle elektriciteit die hij afneemt de volledige prijs betalen en zal de elektriciteit die hij injecteert verkopen aan de energieprijs.

Steun voor de productie van groene elektriciteit


 Ontvangen opmerking : “BRUGEL steunt de productie van groene elektriciteit niet.”

Evolutie van de wetgeving


  Ontvangen opmerking: “De compensatie is een recht, het is niet logisch op dit principe terug te komen en de regels te veranderen”.

Financiële impact


Ontvangen opmerking : “Het einde van de compensatie betekent een extra kost van ongeveer 400 euro per jaar”.

De op het net geïnjecteerde elektriciteit verkopen


Ontvangen opmerking : “We kunnen de op het net geïnjecteerde elektriciteit niet valoriseren”.

Kosten voor de injectie van elektriciteit op het net


  Ontvangen opmerking : “De producent gaat betalen voor het transport van de door hem geproduceerde elektriciteit naar zij die ze zullen verbruiken”.

Technische aspecten


Ontvangen opmerking : “De huidige meters maken geen onderscheid tussen de elektriciteit van het net en de elektriciteit van de zonnepanelen. Alle meters zullen moeten worden vervangen op kosten van de prosument”.


Einde van de compensatie ten opzichte

van het prosumententarief


Ontvangen opmerking : “Na het einde van de compensatie zal men het vermogen van de panelen gaan belasten”.

Milieu-inspanning en invloed van zelfverbruik


 Ontvangen opmerking : “Uiteindelijk wordt de eigenaar van zonnepanelen gestraft, terwijl hij een inspanning doet voor het milieu”.