13 maart, 2023

Informatie over de markt voor groenestroomcertificaten voor eigenaars van een gecertificeerde gedecentraliseerde productie-installatie in Brussel.

Prijs groenestroomcertificaat

De prijs van het groenestroomcertificaat (GSC) in Brussel wordt bepaald volgens de wet van vraag en aanbod, alleen op Brusselse GSC’s. De energieprijs heeft dus geen invloed op de prijs van de GSC.

Om de best mogelijke informatie over de prijzen op deze markt te verstrekken, publiceren wij elk kwartaal een grafiek met de gemiddelde waargenomen prijzen (zie paragraaf “GSC-prijs" op onze website). We hebben sinds begin 2022 een neerwaartse trend in de transactieprijzen waargenomen.

Kopers van groenestroomcertificaten

Volgens het wettelijke kader voor de markt voor groenestroomcertificaten moeten energieleveranciers elk jaar uiterlijk op 31/03 aan hun GSC-quotum voldoen. Om aan hun verplichting te voldoen, kopen de leveranciers de GSC's van de producenten.

Ze zijn ook vrij om de voorwaarden van hun keuze te bepalen naargelang hun commerciële strategie (uitsluitend voor hun klanten, het reeds bereikt jaarlijks GSC-quotum, aankoopperiode van de GSC, enz.).

Het is dus essentieel om een overeenkomst te sluiten met de koper alvorens de GSC-transactie uit te voeren.

Momenteel hebben verschillende leveranciers de afgelopen maanden reeds voldoende GSC's verworven om hun opgelegde quotum voor het jaar 2022 te halen. Leveranciers moeten dit GSC-quotum voor 31/03/2023 opzeggen. De volgende GSC-quotaperiode gaat in op 01/04/2023.

U vindt onze verklarende video en de lijst van kopers van GSC's (regelmatig bijgewerkt) op onze pagina " Verkoop van GSC ".

Evenwicht op de groenestroomcertificaten-markt

Het besluit tot vaststelling van de GSC-quota die de leveranciers aan BRUGEL moeten voorleggen, werd aangepast, met als doel de afbouw van de overtollige GSC-voorraad te versnellen en de quota vast te leggen tot 2030. De quota voor de jaren 2023, 2024 en 2025 zijn dus verhoogd.

BRUGEL blijft de evolutie van het evenwicht op de GSC-markt op de voet volgen. BRUGEL zal voor het einde van de eerste helft van 2023 dan ook een nieuwe studie uitvoeren over de toereikendheid van de GSC-quota.

Verkoop van groenestroomcertificaten aan Elia

U moet ook weten dat, overeenkomstig het wettelijke kader, kan een producent zijn GSC aan Elia verkopen aan de garantieprijs van €65. In dat geval moet u het daartoe bestemde verkoopformulier invullen en opsturen naar BRUGEL, uiterlijk tegen 30 april van het lopende jaar. 

BRUGEL zal dan de transactie van de GSC's naar Elia uiterlijk tegen 31 mei verrichten.

De betaling door Elia zal dan uiterlijk tegen 30 juni gebeuren, of in voorkomend geval binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur indien de verkoper btw-plichtig is

Geldigheid van een groenestroomcertificaat

Tot slot moet u weten dat de levensduur van 5 jaar van de GSC's is afgeschaft, als gevolg van de wijziging van het besluit Groenestroom op 13/01/2023. Er is dus geen tijdslimiet meer voor GSC's. De GSC's op een rekening blijven onbeperkt beschikbaar.