15 september, 2021

Als eigenaar van zonnepanelen geniet u van een gedeeltelijk compensatiesysteem. Vanaf november 2021 zal dit compensatiesysteem volledig worden afgeschaft (overeenkomstig artikel 41 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bevordering van groene elektriciteit).

Aangezien alle kosten (distributie, transport en energiekosten) nu recht evenredig zijn met de hoeveelheid afgenomen elektriciteit, kunt u uw eindafrekening beïnvloeden door de hoeveelheid afgenomen elektriciteit te verminderen. Alle informatie over dit onderwerp vindt u op onze speciale pagina.

Nu u niet langer profiteert van de compensatie, kunt u het overschot aan elektriciteit dat in het net is geïnjecteerd, valoriseren door het te verkopen aan een elektriciteitsleverancier (of aan eventuele aggregators).

De in het net ingevoerde elektriciteit zal door de leveranciers (of eventuele aggregators) worden gekocht tegen de prijs van het energieonderdeel (d.w.z. exclusief netwerktarieven, belastingen, enz.). Deze prijs kan variëren naar gelang van de marktevolutie en de strategie van de kopers.

Als u een installatie hebt met een vermogen van 10 kVA of minder en u geen btw-nummer hebt, bent u niet onderworpen aan de btw-verplichtingen om uw overproductie te verkopen. Een eenvoudig factureringssysteem kan worden opgezet door de leverancier aan wie u uw geïnjecteerde elektriciteit verkoopt.

Neem contact op met uw energieleverancier voor meer informatie.