Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde woning, bijvoorbeeld bij een verhuizing of de verkoop van een huis of na een echtscheiding of overlijden. Op dit document worden de meterstanden van de elektriciteits- en/of aardgasmeter van de woning genoteerd op het moment van de overname. Ook de gegevens van de vertrekkende klant en de gegevens van de overnemer worden genoteerd. De twee partijen moeten het document zorgvuldig invullen en ondertekenen.


Het wordt opgemaakt in twee exemplaren: een voor de vertrekkende klant en een voor de overnemer. Elke partij maakt nadien de gegevens over aan zijn energieleverancier. Er moet aan de leverancier gevraagd worden hoe dit best gebeurt (telefonisch, per brief, fax, …).

Het energieovernamedocument wordt ingevuld om de elektriciteits- en/of aardgasmeterstanden definitief vast te leggen in geval de energielevering wordt overgenomen door een andere partij

Opgelet, dit document is geen contract bij een energieleverancier.

Het document heeft juridische waarde. Als er later discussie over de meterstanden ontstaat, kan de energieleverancier dit document opvragen als bewijs van de overeengekomen meterstanden. Bij sommige leveranciers kan de verhuis zelfs telefonisch geregeld worden, maar het is toch sterk aanbevolen om altijd een energieovernamedocument in te vullen. Als het document naar de leverancier wordt gestuurd, wordt best een kopie bijgehouden. 

Alle energieleveranciers in België moeten het energieovernamedocument aanvaarden. Het document is ook aan te vragen bij de leverancier of te downloaden op onze website (zie formulieren).