Aanvullende inlichtingen voor de houders van A+/A- meters (alleen in Brussel)In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet een klant die een gedecentraliseerde productie-eenheid heeft geïnstalleerd of installeert zijn klassieke stroommeter laten vervangen door een elektronische bidirectionele A+/A- meter. Een klassieke stroommeter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan niet “terugdraaien”.

remplacer compteur existant par un compteur bidirectionnel Om uw meter te laten vervangen neemt u contact op met Sibelga.

De A+/A- meters tellen afzonderlijk hoeveel energie is afgenomen en hoeveel energie werd geïnjecteerd op het net.

Als u vertrekt uit een woning waar een gedecentraliseerde productie-eenheid geïnstalleerd is, moet u een specifiek energieovernamedocument invullen. U vindt dit document onze website (zie formulieren). Met dit specifiek document kunt u alle vereiste meterstanden opnemen.

Als u een gedecentraliseerde productie-eenheid met enkelvoudig tarief heeft, vult u 2 meterstanden in: A+ (afname) en A-(injectie). Hebt u het dubbel uurtarief (dag/nacht), dan vult u 4 meterstanden in: A+ dag, A+ nacht, A- dag, A- nacht.