Synthetic Load Profiles

Volgens de MIG (Message Implementation Guide) die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden verschillende verbruiksprofielen of Synthetic Load Profiles (SLP) gebruikt, onder andere voor de verrekening van de afname van verbruikers die niet uitgerust zijn met telemeting. 

Hiertoe werden 7 verschillende SLP-profielen (4 voor elektriciteit en 3 voor aardgas) opgesteld voor de verschillende categorieën van netgebruikers die uitgerust zijn met klassieke meters. Voor elk van deze profielen werd een verbruikscurve berekend. Die geeft alle kwartierfracties van het elektriciteitsverbruik over een volledig jaar weer (of uurfracties voor aardgas).

Voor de implementatie van deze jaarlijkse modellen van verbruikscurves houdt de DNB rekening met het historisch verbruik van een bepaald aantal statistisch gekozen types netgebruikers, die uitgerust werden met apparatuur om hun verbruik automatisch te meten per kwartier of per uur. De DNB houdt ook rekening met de belangrijkste variabelen die een invloed hebben op het energieverbruik. Het gaat meer bepaald om de jaarkalender (tijdstip van zonsopgang en -ondergang, werkdagen en weekends, feest- en brugdagen, schoolvakanties en specifieke verlofdagen) en klimatologische invloeden (temperatuur, windsnelheid, geringe bewolking). 

CODECriteria
S11                                                                     
Elektriciteit - Niet huishoudelijk met Aansluitingsvermogen < 56 kVa
S12Elektriciteit - Niet huishoudelijk met Aansluitingsvermogen ≥ 56 kVa
S21Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding Nachtverbruik/dagverbruik < 1,3 (of Netgebruiker zonder exclusief nachttarief indien geen verbruikshistoriek)
S22Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding Nachtverbruik/dagverbruik ≥ 1,3 (of Netgebruiker met exclusief nachttarief indien geen verbruikshistoriek).


S31Aardgas - Niet-huishoudelijk Verbruik <150.000 kWh/jaar (of Niet-huishoudelijke afnemer met meter < G160 indien geen verbruikshistoriek).
S32Aardgas - Niet-huishoudelijk Verbruik ≥ 150.000 kWh/jaar (of Niet-huishoudelijke afnemer met meter ≥ G160 indien geen verbruikshistoriek)
S41Aardgas - Huishoudelijk

De SLP’s die zijn berekend voor het jaar 2017 en de vorige jaren zijn beschikbaar op de website van SYNERGRID