Formulier BESCHERMDE KLANT

Aanvraag van het statuut van beschermde klant

Houder van het energiecontract

Contact

Leverancier

Een EAN code bestaat uit 18 cijfers die uw elektriciteitsleveringspunt identificeren. U kunt deze vinden op uw laatste factuur.
54144
en/of
Een EAN code bestaat uit 18 cijfers die uw gasleveringspunt identificeren. U kunt deze vinden op uw laatste factuur.
54144

Documenten

Lijst met verplichte documenten die u bij uw aanvraag moet voegen
 1. Gezinsinkomen: een kopie van ALLE PAGINA’S van het laatste aanslagbiljet voor ALLE BELANGRIJKE PERSONEN in het huishouden behalve voor meerderjarige kinderen ten laste OF, als u om een wettelijke reden geen aanslagbiljet hebt, een ondertekende en oprechte verklaring op eer, die ofwel aangeeft dat er geen inkomen is ofwel wat de aard en het bedrag is van de inkomsten van de laatste 12 maanden + bewijsstukken (loonbriefjes, attest).
 2. Als u meerderjarge kinderen ten laste hebt, een kinderbijslagattest.
 3. Een recent attest van gezinssamenstelling die gratis onlinedoor de gemeente wordt afgegeven.
  Als u dit document niet kunt overleggen, vul dan cette attestationdeze verklaring in.
 4. Een kopie van de betalingsherinnering van de leverancier of andere bewijzen van schulden (bv. een ingebrekestelling).

LEES DE VOLGENDE INFORMATIE AANDACHTIG VOOR U HET FORMULIER VERSTUURT

 1. Onder welke voorwaarden komt u in aanmerking voor het statuut van beschermde klant?

  • U hebt schulden bij uw huidige energieleverancier.
  • U hebt een betalingsherinnering ontvangen van uw elektriciteits- en/of gasleverancier (of andere bewijzen van schulden zoals een ingebrekestelling).
  • U woont in Brussel.
  • Het gezinsinkomen mag een bepaald plafond niet overschrijden.

 2. Waarom het statuut van beschermde klant aanvragen?

  • Om van het sociaal tarief te genieten en dus uw facturen te verlagen om uw schuld aan uw commerciële leverancier te kunnen betalen op basis van een afbetalingsplan dat u zelf met uw leverancier onderhandelt.
  • Om de invorderingsprocedure van uw leverancier tijdelijk op te schorten, zodat uw energie niet wordt afgesloten.

 3. Duur van het statuut.

  Het statuut van beschermde klant eindigt zodra uw schulden betaald zijn. U keert dan automatisch terug naar uw commerciële leverancier. Gedurende deze periode is SIBELGA uw sociale leverancier.

* Verplichte velden
De informatie die u verstrekt, wordt door BRUGEL uitsluitend verwerkt met het oog op de behandeling van uw aanvraag voor een statuut van beschermde klant, in overeenstemming met de GDPR. Uw gegevens worden door BRUGEL bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw aanvraag te behandelen en nog eens 2 jaar na de beslissing om het statuut van beschermde klant toe te kennen of te weigeren. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met: dpo@brugel.brussels. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat beschikbaar is op onze website: https://www.brugel.brussels/page/privacy