28 november, 2018

Vernieuwing van de raad van bestuur van BRUGEL

De raad van bestuur van BRUGEL werd in oktober 2018 vernieuwd na een selectieprocedure met een oproep tot kandidaatstelling met ruime bekendmaking, een onderzoek door een onafhankelijke jury en een beslissing van de regering over de door de jury als "zeer geschikt" of "geschikt" bevonden kandidaten.

Op 25 november 2018 bestaat de raad van bestuur uit:

  • Dhr. Pascal BOUCQUEY, voorzitter van BRUGEL. Aangezien de heer Boucquey momenteel verhinderd is, treedt de oudste bestuurder, Jan DE KEYE, op als waarnemend voorzitter, zoals de ordonnantie voorziet.

  • Mevr. Isabelle CHAPUT, bestuurder van BRUGEL, die voor een periode van 5 jaar in dienst is getreden.

  • Dhr. Jan WILLEMS, bestuurder van BRUGEL, die voor een periode van 5 jaar in dienst is getreden.

  • Dhr. Eric MANNES als bestuurder "water" van BRUGEL, die op 1 januari 2019 in dienst zal treden voor een periode van 5 jaar. Op verzoek van de minister verzorgt dhr. Jan DE KEY de continu├»teit in afwachting van de indiensttreding van dhr. Mannes.

  • Dhr. Guillaume LEPERE, bestuurder van BRUGEL, die zijn lopend mandaat voortzet.

Zie organogram