10 mei, 2023

Op 25 april 2023 heeft BRUGEL beslist een vergoeding in te voeren voor het omwisselen en de schrapping van garanties van oorsprong (GO’s) voor groene elektriciteit en gas uit hernieuwbare energiebronnen.

Dit beslissing bepaalt dat vanaf 1 juni 2023 de overdracht van GO's tussen Brusselse rekeningen, de invoer van GO's en de annulering van GO's worden gefactureerd.

Deze vergoeding hangt af van het betrokken aantal GO’s en is verschuldigd door de persoon van wie de garantie van oorsprong wordt overgedragen of die de schrapping ervan aanvraagt.

Alle informatie over de bedragen van de vergoeding die per soort transactie in rekening worden gebracht en over de inningsvoorwaarden vindt u in notre décisiononze beslissing.