15 mei, 2023

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PWC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk).  Dit rapport gaat over de prijzen van begin 2023 en maakt ook de vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport:

  • Belgische gezinnen en bedrijven op het laagspanningsnet betalen, in tegenstelling tot vorig jaar, minder voor elektriciteit dan in de meeste van onze buurlanden.

  • Ook Belgische bedrijven op het middenspanningsnet betalen over het algemeen minder voor elektriciteit dan in de ons omringende landen.

  • Alle landen kennen kortingen en/of prijsplafonds toe aan elektro-intensieve bedrijven. Enkel het Verenigd Koninkrijk doet dat niet. Dat is veruit het duurste land. De mogelijke kortingen in Duitsland en Frankrijk zijn hoger dan in België. Daardoor betalen elektro-intensieve bedrijven in België doorgaans meer. Vlaanderen vindt iets meer aansluiting bij de buurlanden. Voor niet-elektro-intensieve bedrijven bevindt België zich in de middenmoot en blijft het Verenigd Koninkrijk bij uitstek het duurst.

  • Belgische gezinnen betalen minder voor aardgas dan in onze buurlanden.

  • Voor Belgische bedrijven ligt de aardgasfactuur meestal in lijn met die van hun buitenlandse tegenhangers. Voor kleinere bedrijven in België is de aardgasfactuur competitiever dan voor grote bedrijven.

Lees meer in ons communiqué de pressepersbericht