18 juni, 2019

Ontdek de thematische verslagen die een aanvulling vormen op de samenvattende versie van het jaarverslag dat eind mei 2019 werd gepubliceerd. Hierin wordt teruggeblikt op de markante feiten van het jaar 2018: de nieuwe opdracht van de controle van de waterprijs, de nieuwe beslissingsbevoegdheid, de aanzienlijke stijging van de installatie van fotovoltaïsche panelen, de vermindering van het aantal aanbiedingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de energieflexibiliteit, de toepassing van de tariefmethodologie 2020-2024 en nog veel meer.

Deze drie gedetailleerde thematische verslagen blikken terug op het jaar 2018 en de uitdagingen van de markt door de verschillende problematieken te behandelen aan de hand van drie thema’s:

  1. De evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  2. De behandeling van klachten en werking van de Geschillendienst

  3. De watersector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Net zoals vorig jaar zullen ook deze thematische verslagen alleen in elektronische versie gepubliceerd worden. U kunt deze ofwel downloaden via onze website via  Documenten - Verslagen ofwel kunt u deze terugvinden in het download center van de specifieke website van ons jaarverslag (http://annual-report-2018.brugel.brussels).

Een vierde thematisch verslag over de rechten van de huishoudelijke afnemers en de werking van de gas en elektriciteitsmarkten zal in september verschijnen.

Veel leesplezier.