03 juli, 2020

BRUGEL staat een eerste afwijking toe op de markt- en tariefregels. En dat in het kader van het innoverende project 'Les Bambins'. 'Les Bambins' is een project rond een hernieuwbare energiegemeenschap waarbij elektriciteit, opgewekt via fotovoltaïsche installaties op de daken van een school en van een particuliere prosument, wordt gedeeld. 

De Elektriciteitsordonnantie geeft BRUGEL de ruimte om voor sommige innoverende projecten af te wijken van de markt- en tariefregels. Een eerste afwijking werd onlangs toegestaan voor het project 'Les Bambins'. Na analyse van het dossier, blijkt het project rond een hernieuwbare energiegemeenschap te voldoen aan de door BRUGEL gedefinieerde criteria die een afwijking mogelijk maken. 

Het overschot aan hernieuwbare energie wordt niet alleen gedeeld met de buurt rond de school 'Nos Bambins' in Ganshoren, er zullen ook nieuwe meettechnieken én een nieuwe facturatie van de nettarieven worden uitgetest. Bovendien zal de test duidelijk maken welke factoren burgers stimuleren om aan dergelijke projecten deel te nemen. Het project heeft ook een ecologische meerwaarde. Het peilt immers naar de hinderpalen voor een verdere uitbouw en verspreiding van hernieuwbare energie. 

'Als energieregulator speelt BRUGEL een essentiële rol bij de analyse en de uitwerking van een kader dat de energietransitie vergemakkelijkt. Door innoverende configuraties uit te proberen, kunnen we de markt- en tariefregels voor morgen bepalen. Het door BRUGEL uitgewerkte kader voor afwijkingen laat initiatiefnemers van projecten toe innoverende producten, diensten en modellen uit te testen met het oog op een energietransitie. In het geval van dit project zal BRUGEL de implicaties van collectief zelfverbruik kunnen analyseren en van daaruit kunnen nadenken over een structureel kader voor de toekomst. Het ligt in de bedoeling het project later op grotere schaal uit te bouwen en zo de Brusselse consument te helpen bij de energietransitie', verduidelijkt Thibaut Georgin, voorzitter van BRUGEL.

Projecten voor de toekomst

Terwijl onlangs een eerste afwijking werd goedgekeurd, dienden intussen ook andere initiatiefnemers hun dossier bij de energieregulator in. Daarrond zal in de komende weken een beslissing worden genomen. De eerste reacties uit de sector lijken alvast positief. BRUGEL hoopt in de toekomst dan ook nog voor heel wat projecten afwijkingen te kunnen toestaan. 

In die optiek en om de nieuwe regelgeving bekend te maken, werd een specifieke website gelanceerd. Wie een afwijking wil aanvragen, vindt daar alle nodige informatie rond het afwijkingskader en de presentatiefiches van reeds goedgekeurde projecten. De verschillende innovatieve projecten rond hernieuwbare energie werden ook in kaart gebracht. Meer weten? https://innovatieve-projecten.brugel.brussels

Bijlage: Projectfiche « Les Bambins »'Les Bambins'