06 oktober, 2022

BRUGEL, de Brusselse reguleringsinstantie op het gebied van elektriciteit, gas en de controle van de waterprijs, heeft aantrekkelijke overgangstarieven voor energiedelen goedgekeurd. Tegelijk is een website over dit nieuwe energieverbruiksmodel gelanceerd. Doel is om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest energiedeelmodellen te lanceren.

Na de omzetting van twee Europese richtlijnen in de nieuwe Brusselse ordonnantie die in april dit jaar werd gepubliceerd, is het voortaan mogelijk om energie te delen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Specifieke tarieven voor energiedelen

Na overleg met de distributienetbeheerder heeft BRUGEL specifieke tarieven voor energiedelen goedgekeurd. Die zijn tijdelijk en gelden voor de periode 2022-2024.

'Het afwijkende kader dat twee jaar geleden werd ingesteld, liet toe bepaalde tarieven te testen in het kader van energiedelen. In afwachting van gedetailleerdere analyses over de kosten en baten voor het net, wilden we vandaag eenvoudige en aantrekkelijke overgangstarieven invoeren om de deelmodellen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op te starten', legt Kevin Welch, voorzitter a.i. van BRUGEL, uit.

De bovengenoemde kosten-batenstudie zal helpen voor de vaststelling van de distributietarieven voor het delen in de volgende tariefperiode 2025-2029.

Een website gewijd aan energiedelen

Om de nieuwe manieren van energieverbruik te bevorderen, is een specifieke website ontwikkeld (https://energysharing.brugel.brussels/) . Mensen die aan energiedelen willen meedoen, vinden er alle nuttige informatie over het ingevoerde kader en over de verschillende opties, waaronder energiegemeenschappen, delen binnen gebouwen, peer-to-peer handel. Er is ook een onlineformulier waarmee vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend bij BRUGEL, wat nodig is in het geval van energiegemeenschappen.

Energie delen met het oog op een eerlijke en toegankelijke energietransitie voor iedereen

Dankzij energiedeelmodellen kunnen consumenten die niet over daken en/of de nodige middelen beschikken, zich voortaan gemakkelijk aansluiten bij een gezamenlijk project om bijvoorbeeld fotovoltaïsche panelen te laten installeren. Op die manier kunnen zij een deel van hun energie terugwinnen, de vruchten plukken van de energietransitie en een lokaal netwerk opbouwen.

Rekening houdend met de specifieke stedelijke kenmerken van Brussel kunnen energiedeelprojecten bovendien de ontwikkeling van hernieuwbare energie versnellen.

'Wij zijn ervan overtuigd dat deze modellen voor energiedelen een groter aantal Brusselse consumenten in staat zullen stellen om deel te nemen aan de energietransitie en vooral om van de baten ervan te kunnen genieten. Wij denken met name aan het delen van elektriciteit binnen hetzelfde gebouw. Dat model brengt het thema niet alleen opnieuw dichter bij de burgers, maar ontsluit ook het hernieuwbare potentieel van talrijke mede-eigendommen en breder gezien dus ook van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, onderstreept Kevin Welch, voorzitter a.i. van BRUGEL.

Delen binnen gebouwen, een gemakkelijk te implementeren oplossing

De nieuwe ordonnantie maakt het delen van elektriciteit binnen hetzelfde gebouw mogelijk. Een mede-eigendom met een fotovoltaïsche installatie op het dak kan voortaan dus gemakkelijk de productie van zijn installatie delen met de bewoners van het gebouw.

Dankzij zulk energiedelen ontvangt de mede-eigendom een vergoeding voor de verbruikte kWh afkomstig van de fotovoltaïsche installatie en kopen de deelnemers hun elektriciteit tegen een lagere prijs dan de marktprijs. Naast het financiële voordeel dragen de eigenaar van de installatie en de bewoners van het gebouw op die manier ook hun steentje bij aan de energietransitie van het Gewest.

Ook krijgen ze op energievlak meer autonomie, een heuse plus gezien de huidige energiecrisis.

Op te merken valt dat, in tegenstelling tot de energiegemeenschappen, voor deelinitiatieven binnen gebouwen geen oprichting van een rechtspersoonlijkheid of vergunning van BRUGEL nodig is. Er moet enkel een aangifte bij de distributienetbeheerder worden gedaan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt ook een gratis dienst aan waar projectleiders technisch, juridisch en administratief advies kunnen inwinnen. Deze ondersteunende dienst "à la carte" wordt georganiseerd door de facilitator “Energie Delen en Energiegemeenschappen” (https://energiecommune.be/).