12 juli, 2023

Vandaag publiceren de 4 Belgische regulatoren (BRUGEL, CREG, CWaPE en VREG) hun gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en de aardgasmarkten in België in 2022. In dit document vindt u onder meer de evolutie van de geleverde energie, maar ook de dynamiek van leverancierswissels en de eruit resulterende marktaandelen. Er is ook een punt gewijd aan hernieuwbare energie met de evolutie ervan in het aandeel elektriciteit dat wordt geleverd in België en de oorsprong ervan.

Het tweede deel kaart de belangrijkste statistieken van de elektriciteits- en gasmarkten aan in de regionale markten en op federaal niveau.

Voir le documentZie het document