10 december, 2020

In het kader van haar algemene informatieopdracht publiceert BRUGEL regelmatig gegevens betreffende de Brusselse energiemarkt. Vandaag heeft onze dataset voor hernieuwbare energie een nieuwe look gekregen. Deze bevat nu ook informatie over het productiepark voor groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook een volledig overzicht van de dynamiek van de markt voor Groenestroomcertificaten.
De beschikbare gegevens over de installaties worden uitgesplitst naar type eigenaar (overheidsbedrijf, particulier bedrijf of particulier), gemeente, technologie, energiebron en  vermogenscategorie (uitgedrukt in [MWe]).

De gegevens over de markt voor Groenestroomcertificaten geven informatie weer over transactievolumes en -prijzen.

Naast een dynamische versie (in Power BI-formaat) waarmee de gegevens kunnen worden bekeken, is de ruwe data nu ook direct beschikbaar via download in Excel-formaat.

Door deze nieuwe ruwe gegevens beschikbaar te stellen, sluit BRUGEL zich aan bij de “smart city”-strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, want deze gegevens zijn niet alleen toegankelijk via onze site (in de sectie Documenten > Statistieken) maar ook via het portaal “ Open Data ” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Veel leesplezier!