19 december, 2019

In het kader van haar algemene informatieopdracht publiceert BRUGEL regelmatig gegevens betreffende de Brusselse energiemarkt. Vandaag worden onze statistieken uitgebreid met een nieuwe reeks gegevens.

Deze nieuwe gegevensreeks over hernieuwbare energie bevat informatie over het aantal en het vermogen van groene stroom productie-installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die tot op heden zijn gecertificeerd.

De beschikbare gegevens zijn uitgesplitst per type eigenaar (publieke onderneming, private onderneming of particuliere persoon), per gemeente, per technologie, per energiebron en per vermogenscategorie (uitgedrukt in [kW]) en zullen elk kwartaal worden geactualiseerd.

Naast het Excelbestand zal een dynamische versie in power bi formaat (toegankelijk via URL) een betere visualisatie van de gegevens mogelijk maken.

Door deze nieuwe ruwe gegevens beschikbaar te stellen, sluit BRUGEL zich aan bij de “smart city”-strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, want deze gegevens zijn niet alleen toegankelijk via onze site (in de sectie Documenten > Statistieken) maar ook via het portaal «  Open Data » van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Veel leesplezier!