08 februari, 2019

De productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties heeft de wind in de zeilen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BRUGEL, de Brusselse energieregulator, maakt een eerste balans op over de productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het jaar 2018 was een recordjaar. 

Meerdere parameters wijzen erop dat de productie van zonne-energie met fotovoltaïsche installaties in Brussel de wind in de zeilen heeft. Aangezien de prijs van deze uitrustingen en installaties blijft zakken, is deze energievorm steeds concurrentiëler in vergelijking met andere energieproductiebronnen. De sector biedt zoveel potentieel dat meer en meer economische spelers en investeerders zich ervoor interesseren. Zowel in de publieke als in de privésector wordt de markt ook gekenmerkt door de opkomst van een belangrijk segment van externe investeerders.

" 2018 was een zeer goed jaar voor de fotovoltaïsche installaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er werd meer dan 15 MWp geïnstalleerd, dat is 50% meer dan in 2017 en zelfs drie keer meer dan in 2016! Al die installaties zorgen samen voor een vermogen van meer dan 82 MWp. Als we zo doorgaan kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de kaap van 100 geïnstalleerde MWp in de loop van 2020 ronden!", zegt Jan De Keye, voorzitter van de raad van bestuur van BRUGEL.

Geïnstalleerd fotovoltaïsch vermogen per jaar [kW]

201620172018
5.1309.44915.152

Groenestroomcertificaten als steuntje in de rug

Om die doelstellingen voor 2020 te behalen, zet de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zwaar in op fotovoltaïsche installaties. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is overigens het enige gewest dat groenestroomcertificaten blijft uitreiken voor alle productie-installaties.

" In 2018 heeft BRUGEL 476.084 groenestroomcertificaten uitgereikt voor de productie van groene stroom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat komt, volgens de gemiddelde prijs per GSC, overeen met een totaalbedrag van 45 miljoen euros ", aldus Jan De Keye.

Alle personen – zowel particulieren, privébedrijven als overheidsinstanties – die fotovoltaïsche panelen installeren, hebben gedurende tien jaar recht op groenestroomcertificaten. 

" Een fotovoltaïsche installatie blijft altijd een goede investering. De steun onder de vorm van groenestroomcertificaten werd door BRUGEL gekalibreerd en berekend om een terugverdientijd van de investering van 7 jaar te garanderen, en dat zelfs met het aangekondigde einde van de terugdraaiende teller, omdat het aantal groenestroomcertificaten voor kleine installaties begin 2016 werd opgetrokken ", concludeert de heer De Keye.