Gesloten
Open: 03 februari, 2020
| Sluitend: 12 maart, 2020

Openbare raadpleging van het voorstel tot wijziging van de technische reglementen elektriciteit en gas

Overeenkomstig artikel 9ter van de elektriciteitsordonnantie voert BRUGEL een openbare raadpleging van het voorstel tot wijziging van de technische reglementen elektriciteit en gas uit. De wijzigingen hebben betrekking tot:

  • De bijdrage voor de ontwikkeling van het laagspanningsnet voor collectieve gebouwen die beschikken over oplaadpunten voor elektrische voertuigen of elektrische verwarming;    

  • De bekrachtiging van de detailstudie voor de installaties die zich op laagspanning bevinden en waarvoor de aansluitingscapaciteit meer dan 56Kva is;

  • De uitstel of annulatie van gepande werken;

  • De aanpassing van de meetuitrusting voor de toeganspunten op laagspanning met een aansluitingscapaciteit van ten minste 56 Kva;

  • De mogelijkheid voor kortingen bij betaling voor de vervaldag.

Via deze openbare raadpleging, wenst Brugel de opmerkingen of suggesties van de betrokken marktspelers te verzamelen. Deze raadpleging is open van 3 februari tot 12 maart 2020.

De verschillende reacties dienen per e-mail worden verzonden naar het volgende adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

BRUGEL consolideert de diverse opmerkingen en zal waar nodig de technische reglementen elektriciteit en gas aanpassen.

Document die voor raadpleging wordt voorgelegd

Proposition de modification des règlements techniquesVoorstel tot wijziging van de technische reglementen