Gesloten
Open: 18 augustus, 2023
| Sluitend: 18 oktober, 2023

In overeenstemming met artikel 9ter van de ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert BRUGEL een openbare raadpleging over het voorstel van technisch reglement voor gewestelijke transmissie van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat door ELIA ingediend werd.

Document voorgelegd ter raadpleging

Le projetHet voorstel van technisch reglement voor gewestelijke transmissie van elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opgesteld door ELIA

Praktische regelingen voor deelname aan de raadpleging

De openbare raadpleging loopt van 18 augustus tot en met 18 oktober 2023.

Gelieve het Excel-formulier te gebruiken voor uw gedetailleerde opmerkingen.

Stuur uw opmerkingen per e-mail naar  consultation.consultatie@brugel.brussels

Enkel reacties via deze procedure worden door BRUGEL behandeld.

Als u vragen hebt over deze openbare raadpleging, kunt u contact met ons opnemen via: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door deel te nemen aan deze raadpleging, stemt u ermee in dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw indrukken te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren en wissen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@brugel.brussels) of per post (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel). Ten slotte moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan uitmaken van een verzoek om toegang tot informatie overeenkomstig de geldende regelgeving. U kunt echter vragen dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd vóór publicatie of eventuele mededeling van de bijdragen.