Gesloten
Open: 18 december, 2020
| Sluitend: 25 januari, 2021

Op basis van de resultaten van een werkgroep heeft BRUGEL een un projet de propositionontwerpvoorstel opgesteld dat de gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche systemen (beter bekend als "BIPV") definieert, de verschillende categorieën identificeert en een gepast ondersteuningsniveau bepaalt.

Dit ontwerpvoorstel is ook in overeenstemming met de wens van de regering om de steun voor BIPV te verfijnen via het mechanisme van de groenestroomcertificaten.

Bovendien stelt BRUGEL voor om voor installaties waarvoor een aanvraag van stedenbouwkundige vergunning moet worden ingediend de toekenningsgraad te bevriezen op het niveau dat in voege is op datum van de aanvraag van de vergunning, gedurende een periode van twee jaar vanaf het verkrijgen van de vergunning.

Voor de goedkeuring van het definitieve voorstel door BRUGEL, wordt dit ontwerpvoorstel onderworpen aan openbare raadpleging om de input en opmerkingen van de betrokken actoren te verzamelen.

Reacties kunnen uiterlijk tot 25 januari 2021 par e-mail worden opgestuurd naar consultation.consultatie@brugel.brussels. Noteer dat de verzamelde reacties evenals de antwoorden van BRUGEL op een beknopte en nominatieve manier (met uitzondering van reacties van particulieren) zullen worden opgenomen in bijlage van het definitieve voorstel.