Gesloten
Open: 19 juni, 2020
| Sluitend: 10 juli, 2020

Openbare raadpleging – vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast op WKK-installaties

De minister heft het verzoek geformuleerd voor een herziening van de vermenigvuldigingsfactoren voor WKK-installaties, om een forfaitaire terugwintijd van 5 jaar te handhaven.

Na analyse van de huidige economische parameters stelt BRUGEL voor om de toekenningsgraad van groenestroomcertificaten te verlagen voor de drie laagste vermogenscategorieën en te verhogen voor de hoogste vermogenscategorie.

Verder stelt BRUGEL ook voor om de bovengrens van de eerste categorie te verschuiven van 15 naar 20 kWe.

Voor de goedkeuring van het definitieve voorstel door BRUGEL, wordt ce projet de proposition dit projectvoorstel onderworpen aan openbare raadpleging om de input en opmerkingen van de betrokken actoren te verzamelen.

Belanghebbende partijen beschikken over een periode van 15 werkdagen om hun opmerkingen in te dienen. Reacties kunnen uiterlijk tot 10 Juli 2020. De antwoorden moeten per e-mail worden gericht aan consultation.consultatie@brugel.brussels