Open : 13.07.2018 Gesloten : 12.09.2018 Categorie : Electriciteit , Gas , Marktmodel
Gesloten

Openbare raadpleging – Toestand van de huishoudelijke energiemarkt in BHG

Deze openbare raadpleging betreft een ontwerpadvies betreffende de toestand van de huishoudelijke energiemarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Naar aanleiding van de aanzienlijke daling van het aantal tariefaanbiedingen op de Brusselse markt sinds begin 2018, was er nood aan een herevaluatie van het aanbod van energieleveranciers aan de consument en aan een specifieke analyse van het huishoudelijke segment van de Brusselse markt. Dit geldt temeer daar het aantal afsluitingen volgend op het niet verlengen van contracten sterk aan het stijgen is, zelfs gezien het hoge aantal afsluitingen na beslissing van het vredegerecht.

Dit advies heeft als doel om de bevindingen onder de aandacht te brengen en na te denken over de gevolgen voor de markt en voor huishoudelijke klanten.

Met deze openbare raadpleging, wenst BRUGEL de mogelijkheid te geven aan de marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties te verzenden.


Belanghebbende partijen beschikken over een periode van 60 dagen om hun opmerkingen in te dienen. Reacties kunnen uiterlijk tot 12 september 2018. De antwoorden moeten per e-mail worden gericht aan  consultation.consultatie@brugel.brussels

Document voor raadpleging:

- in het Frans

- in het Nederlands