Open : 28.03.2017 Gesloten : 25.04.2017 Categorie : Sociale aspecten
Gesloten

Deze openbare raadpleging betreft de studie van SIA Partners uitgevoerd in opdracht van BRUGEL inzake de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de beslissingen genomen door het vredegerecht aangaande de beëindiging van contracten.

Met deze openbare raadpleging, wenst BRUGEL de mogelijkheid te geven aan de marktdeelnemers hun opmerkingen of suggesties te verzenden.

Belanghebbende partijen beschikken over een periode van vier weken om hun opmerkingen in te dienen. Reacties kunnen uiterlijk tot 25 april 2017. De antwoorden moeten per e-mail worden gericht aan cstassen@brugel.be

Documenten voor raadpleging :  fr / nl

Ontvangen reacties (alleen beschikbaar in het Frans) :

Advies 1 - Raad van gebruikers

Advies 2 - Sibelga

Advies 3 - FEBEG

Advies 4 - InforGazElec

Advies 5 - Federatie van OCMW's

Advies 6 - Leefmilieu Brussel

Advies 7 - CGEE

Advies 8 - BV OECO

Advies 9 - CASE

Definitieve documenten rekening houdend met de ontvangen reacties: 


- Verslag na openbare raadpleging (alleen beschikbaar in het Frans)


- Etude 18 bisStudie 18 bis : Na analyse van de uitgebrachte adviezen en rekening houdend met relevante opmerkingen, heeft BRUGEL de initiële versie van zijn studie verder uitgewerkt.