Gesloten
Open: 13 juni, 2022
| Sluitend: 15 juli, 2022

De energiemarkt staat momenteel voor verschillende evoluties en paradigmaverschuivingen om de energietransitie naar koolstofneutraliteit tegen 2050 te begeleiden, zoals gewenst op Europees en regionaal niveau. Deze evolutie vertaalt zich in talrijke uitdagingen, nieuwe behoeften, maar ook kansen voor verschillende actoren en voor de samenleving in het algemeen. De distributienetten zullen te maken krijgen met een toename van de gedecentraliseerde productie en de elektrificatie van mobiliteit en verwarming. Oplossingen voor het beheer via vraagrespons middels flexibele belastingen (huishoudelijke batterijen, elektrische voertuigen, boilers…zullen noodzakelijk zijn. Deze netten moeten dus worden omgevormd tot intelligente netten in hun beheer (dynamisch), in hun ontwikkeling (rationalisering van het gebruik van de netcapaciteit via maatregelen voor het beheer van de vraag) en in hun vermogen om tegen lagere kosten in te spelen op de behoeften van de markt en van de afnemers (betere kwaliteit van de dienstverlening, ontwikkeling van energiegemeenschappen, …)

Om al deze uitdagingen beter te begrijpen en ervoor te zorgen dat het elektriciteitsdistributienet de energietransitie kan ondersteunen en faciliteren, heeft BRUGEL een visie ontwikkelt met betrekking tot de integratie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in het net en de toegang tot, de deelname en de ontwikkeling van flexibiliteitsdiensten op het laagspanningsdistributienet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze visie wordt weerspiegeld in een ontwerpadvies op eigen initiatief dat voorwerp maakt van deze openbare raadpleging.

Om deze visie te ontwikkelen, heeft BRUGEL onder meer rekening gehouden met twee studies die zij heeft laten uitvoeren en die als bijlage bij het ontwerpadvies zijn gevoegd.

Onderwerp van de raadpleging

De documenten waarop deze openbare raadpleging betrekking heeft zijn:

Reageren op de openbare raadpleging

Reacties kunnen ingediend worden van 13/06/2022 tot en met 15/07/2022 en moeten gebeuren door het invullen van ons online formulier.

Mocht u vragen over deze openbare raadpleging hebben, kunt u contact met ons opnemen op het adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door aan deze raadpleging deel te nemen, stemt u erin toe dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw mening te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken en uw gegevens raadplegen, verbeteren en verwijderen door via e-mail (info@brugel.brussels) of met een brief (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel) contact met ons op te nemen. Tot slot moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan vormen van een verzoek om toegang tot de gegevens volgens de geldende wetgeving.