Gesloten
Open: 24 juni, 2020
| Sluitend: 24 juli, 2020

Openbare raadpleging over de ontwerpen van investeringsplannen van de netbeheerder SIBELGA voor de période 2021-2025

Overeenkomstig de nieuwe bepalingen van de ordonnanties die de elektriciteits- en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelen, organiseert BRUGEL een openbare raadpleging over de ontwerpen van de investeringsplannen elektriciteit en gas van SIBELGA.

Via deze raadpleging wil BRUGEL de opmerkingen en aandachtspunten van de elektriciteits- en gasnetgebruikers en de stakeholders verzamelen. De opmerkingen zullen ook aan SIBELGA worden doorgegeven voor de opstelling van de definitieve ontwerpen van de investeringsplannen en aan de regering bij de indiening van het advies van BRUGEL.

De raadpleging loopt van 24 juni tot en met 24 juli 2020.

Net zoals vorig jaar zal BRUGEL een sessie organiseren om de investeringsplannen van SIBELGA voor te stellen. Gezien de huidige context (covid 19) zal deze presentatie de vorm aannemen van een webinar. De komende dagen zal BRUGEL een specifieke mededeling doen (datum, registratiegegevens, enz.).

Ter raadpleging voorgelegde documenten

De ontwerpen van de investeringsplannen zijn vrij technische documenten en beantwoorden aan de behoeften van de ontwikkeling van het netwerk. Om deze begrijpelijker te maken, heeft SIBELGA, op verzoek van BRUGEL, un document d’accompagnementeen begeleidend document voorgesteld om bepaalde voorgestelde projecten nader toe te lichten.

Omwille van de transparantie publiceert BRUGEL in het kader van deze raadpleging ook de twee ontwerpinvesteringsplannen:
- Plan d'investissements Électricité Investeringsplan Elektriciteit voor de periode 2021-2025 van de distributienetbeheerder SIBELGA
- Plan d'investissements Gaz Investeringsplan Gas voor de periode 2021-2025 van de distributienetbeheerder SIBELGA

Reageren op de openbare raadpleging

La paDeelname aan deze openbare raadpleging kan gebeuren door het invullen van onze online formulieren: rticipation à cette consultation publique peut s’effectuer en répondant uniquement via les formulaires en ligne suivants :

Formulier 1 : Openbare raadpleging over het Investeringsplan Elektriciteit – Sibelga
Formulier 2 : Openbare raadpleging over het Investeringsplan Gas – Sibelga

Mocht u vragen over deze openbare raadpleging hebben, kunt u contact met ons opnemen op het adres: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door aan deze raadpleging deel te nemen, stemt u erin toe dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw mening te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken en uw gegevens raadplegen, verbeteren en verwijderen door via e-mail (info@brugel.brussels) of met een brief (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel) contact met ons op te nemen. Tot slot moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan vormen van een verzoek om toegang tot de gegevens volgens de geldende wetgeving.

Webinar - 9/7/2020

Presentatie van de investeringsplannen voor elektriciteit en gas van Sibelga
 De presentatie downloaden - PDF-formaatDe presentatie downloaden - PDF-formaat