Gesloten
Open: 08 november, 2021
| Sluitend: 23 november, 2021

BRUGEL lanceert een openbare raadpleging over een ontwerpbeslissing betreffende de invoering van een overgangsprocedure voor de goedkeuring van de door de netbeheerders voorgestelde contracten. 

Om te kunnen inspelen op de evolutie van de markt, stelt BRUGEL in deze  ontwerpbeslissing een overgangsprocedure voor aangaande de goedkeuring van de contracten voorgesteld door de netbeheerders SIBELGA en ELIA, in afwachting van de herziening van de verschillende technische reglementen.

Door middel van deze raadpleging wenst BRUGEL de opmerkingen en aandachtspunten van de gebruikers van de elektriciteits- en gasnetten en van de betrokken actoren te verzamelen. 

Document voorgelegd ter raadpleging

Projet de décisionOntwerpbeslissing betreffende de invoering van de overgangsprocedure met het oog op de goedkeuring van de door de netbeheerders voorgestelde contracten.

Praktische regelingen voor deelname aan de raadpleging

De openbare raadpleging loopt van 8 november tot en met 23 november 2021.

Stuur uw opmerkingen per e-mail naar consultation.consultatie@brugel.brussels

Enkel reacties via deze procedure worden door BRUGEL behandeld.

Als u vragen hebt over deze openbare raadpleging, kunt u contact met ons opnemen via: consultation.consultatie@brugel.brussels

Door deel te nemen aan deze raadpleging, stemt u ermee in dat BRUGEL uw gegevens verwerkt om uw mening te verzamelen. U kunt uw toestemming intrekken, uw gegevens inzien, corrigeren en wissen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@brugel.brussels) of per post (BRUGEL, Kunstlaan 46, 1000 Brussel). Ten slotte moet u weten dat uw bijdrage het voorwerp kan uitmaken van een verzoek om toegang tot informatie overeenkomstig de geldende regelgeving. U kunt echter vragen dat uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd vóór publicatie of eventuele mededeling van de bijdragen.