Gesloten
Open: 23 januari, 2018
| Sluitend: 23 maart, 2018

Consultatie ontwerpadvies noodleveranciersregeling

De gewestelijke regulatoren (BRUGEL, CWaPE, VREG) maakten in overleg een ontwerpadvies op over de noodleveranciersregeling (NLR). Dat is de regeling die in werking zou moeten treden wanneer een leverancier zijn toegang tot het distributienet verliest. In deze consultatie stellen de regulatoren dit document ter raadpleging voor aan alle betrokken partijen. Voor deze consultatie werd aan elk onderwerp in het ontwerpadvies zelf een verantwoording of motivatie voor de gemaakte keuzes gekoppeld.

Het consultatiedocument volgt dezelfde structuur als het ontwerpadvies. Voor de efficiënte verwerking zouden we u willen vragen om ook deze structuur te volgen bij uw reactie. U kan daarbij uiteraard kiezen om enkel op bepaalde punten in te gaan, of om andere bedenkingen die niet binnen de structuur passen aan het einde bij de algemene bemerkingen te geven. In een aantal gevallen werden specifieke vragen gesteld om te helpen bij de precisering van het advies naar de regelgever.

De consulatie is geopend van 23 januari tot en met 23 maart 2018.

Voor meer informatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact opnemen met Mvr Karine Sargsyan (ksargsyan@brugel.brussels).

Consultatiedocumenten :

- Projet d’avis des régulateurs régionauxOntwerpadvies van de gewestelijke regulatoren

- Formulaire pour la communication de vos remarquesFormulier voor het overmaken van uw opmerkingen