Gesloten
Open: 06 oktober, 2023
| Sluitend: 06 november, 2023

Op 03 oktober 2023 keurde de raad van bestuur van BRUGEL goed de beslissing met betrekking tot het ontwerp van methodologie van toepassing op de Brusselse distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas voor de regulatoire periode 2025-2029. Dit is het eerste deel van de methodologie met betrekking tot het regulatoir en stimulerend kader. Het deel dat betrekking heeft op de tariefstructuur zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke raadpleging.

Het ontwerp van methodologie wordt aan een openbare raadpleging onderworpen.

Alle documenten waarop deze raadpleging betrekking heeft, worden hieronder bekendgemaakt.

Het ontwerp is het resultaat van officieel overleg met de operator. De voorbereidende documenten en het verslag van de raadpleging zijn beschikbaar op onze website.

Via deze raadpleging wil BRUGEL de opmerkingen en aandachtspunten van alle betrokkenen verzamelen. 

Algemeen

Algemene principes: ontdek notre note synthétiqueonze samenvattende nota over de belangrijkste principes van de tariefmethodologie.

Praktische regelingen voor deelname aan de raadpleging

De openbare raadpleging loopt van 06 oktober 2023 tot en met 06 november 2023.

In het kader van de openbare raadpleging worden alle betrokkenen uitgenodigd om uiterlijk tegen 6 november 2023  hun opmerkingen over de huidige ontwerpen van tariefmethodologieën kenbaar te maken. U kunt uw opmerkingen sturen via e-mail naar BRUGEL op consultation.consultatie@brugel.brussels

Alleen de reacties die strikt volgens deze procedure verlopen, worden door BRUGEL in aanmerking genomen.

Elke bijdrage aan deze raadpleging kan worden bekendgemaakt in het kader van de definitieve vaststelling van de methodologieën. Indien de respondent van mening is dat zijn of haar antwoord commercieel gevoelige of persoonsinformatie bevat, moet deze informatie duidelijk en ondubbelzinnig als vertrouwelijk in zijn of haar antwoord worden aangegeven. 

Als u vragen over deze raadpleging hebt, kunt u via e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: consultation.consultatie@brugel.brussels.

Documenten die voor raadpleging worden voorgelegd